Zapewniamy najwyższy
stopień profesjonalizmu ,
obiektywizmu i rzetelności.

 

Mieszko Zalasiński – notariusz w Brzesku

Kancelaria

MIESZKO ZALASIŃSKI

Kancelaria prowadzona przez notariusza Mieszka Zalasińskiego znajduje się w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 30/3 , naprzeciwko Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Urzędu Miasta i Gminy Brzesko.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00, sobota: 9.00 – 13.00.

Istnieje możliwość dostosowania godzin funkcjonowania kancelarii do indywidualnych potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w swojej kancelarii. Czynność może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności
(np. protokół zgromadzenia wspólników) lub szczególne okoliczności (np. choroba klienta).

Zakres pracy

Notariusza

sporządza akty notarialne

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

sporządza poświadczenia

spisuje protokoły

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

NOTARIUSZ - OPŁATY

TAKSA NOTARIALNA

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.  Oznacza to, że wysokość taksy notarialnej podlega negocjacji.

Informacje związane z planowanymi czynnościami notarialnymi udzielane się bezpłatnie.

ZAPEWNIAMY RZETELNĄ I UCZCIWĄ OBSŁUGĘ

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Zadzwoń: 600 123 456