Notariusz

biografia

mieszko zalasiński

Urodził się w 1989 roku w Brzesku.

W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku. Następnie w latach 2008-2013 studiował w trybie stacjonarnym Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem dra hab. Piotra Tulei, prof. UJ, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, obronił w lipcu 2013 roku. W tym samym roku otrzymał pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.

W listopadzie 2013 roku rozpoczął pracę w krakowskiej Kancelarii Notarialnej Elżbieta Stelmach, Krzysztof Maj, Ryszard Gomółka s.c. (później Kancelaria Notarialna Krzysztof Maj, Ryszard Gomółka s.c.), gdzie pracował przez siedem kolejnych lat – najpierw jako prawnik/aplikant, następnie jako zastępca notarialny.

W latach 2014-2017 odbył etatową aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie. Jego patronem był notariusz Krzysztof Maj, ówczesny Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie. Uzyskał pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w 2018 roku, a następnie w latach 2019-2020 pracował jako zastępca notarialny w ww. Kancelarii.

Powołanie na notariusza uzyskał decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia ………..
roku, znak DZP-……………